Szabla Warszawa

Klub

Pokaz szermierczy - Muzeum Wojska Polskiego - „Dni Szabli” - Warszawa 2015

Pokaz szermierczy – Muzeum Wojska Polskiego – „Dzień Szabli” – Warszawa 2015

Kim jesteśmy, czyli z historią w tle…

Jesteśmy Polską Szkołą Szabli zawiązaną w lutym 2014 w Warszawie, należącą do węgierskiego stowarzyszenia „Magyar Szablyavívó”, założonego w 2012 roku przez kolekcjonera Norberta Madaya oraz do polskiego stowarzyszenia Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą. Naszą misją jest kontynuowanie tradycji węgierskich fechmistrzów, którzy należeli do legendarnej wojskowej szkoły szermierki – Toldi Miklos Royal Hungarian Sports Institute.

Nasz program zajęć odnosi się bezpośrednio do metod i sposobu nauczania w Toldi Miklos R.H.S.I. oraz węgierskiej szkoły oficerskiej Royal Hungarian Ludovica Defense Academy. Wynika to nie tylko z kontynuowania tradycji szkoły, koncepcji nauczania i prowadzenia walki szablą, ale bezpośredniej spuścizny i wiedzy przekazywanej przez byłych adeptów tych szacownych szkół kolejnym pokoleniom – począwszy od naszego patrona i założyciela Toldi Miklos R.H.S.I. – László Borsody’ego, fechmistrza – Szűts János’a i wciąż bardzo aktywnego – fechmistrza Tibor’a Pézsa.

Dzień Szabli w Muzeum Wojska Polskiego. Warta honorowa instruktorów Szkoły Szermierki Szablą.

Dzień Szabli w Muzeum Wojska Polskiego. Warta honorowa instruktorów Szkoły Szermierki Szablą.

Ten fakt ma przełożenie na sposób rozumienia i władania bronią białą, odmienny od szermierki sportowej, floretu, czy szermierki uczonej jako choreografia do filmów. Ten klasyczny styl władania białą bronią oficerowie przez wieki kształtowali na polu bitwy, stąd w wiekach późniejszych znajomość kunsztu szermierczego zaowocowała wieloma sukcesami zarówno polskich jak i węgierskich szermierzy sportowych. Świadczą o tym osiągnięcia m.in. Jerzego Pawłowskiego i Wojciecha Zabłockiego, wychowanków węgierskiego fechmistrza – majora Janosa Keveya.

W ostatnich latach przeżywamy renesans i powrót do tradycji władania białą bronią. Jest to nasze europejskie dziedzictwo, którego nie da się przekazać tylko za pośrednictwem książek, filmów i muzeów. Trening szermierki szablą, to doskonała forma lekcji żywej historii, która pomaga zrozumieć nie tylko „naszych ojców”, ale docenić ich kunszt i strategię walki. Samo ćwiczenie szermierki szablą poprawia również refleks, koncentrację, szybkość podejmowania decyzji i orientację przestrzenną.

Zapisy – szabla nie tylko dla gentlemanów…

Ulotka rekrutacyjna